Novost v ambulanti – (referenčna) ambulanta družinske medicine

Prve referenčne ambulante so s svojim delom po vsej Sloveniji začele leta 2011, do danes pa deluje že 775 tovrstnih ambulant. Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine, pomenijo pa tudi skrajšanje čakalnih dob in povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne ter varne zdravstvene oskrbe. S

Na podlagi sklepa Projektnega sveta projekta referenčne ambulante, se s 1. 1. 2018 referenčne ambulante preimenujejo v ambulante družinske medicine (ADM).

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja:  poleg zdravnika in medicinske sestre bo paciente referenčne ambulante spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Ta bo prevzela spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni in preventivne aktivnosti.

Seznam ADM v Republiki Sloveniji: http://www.referencna-ambulanta.si/.

Preventivni pregled zajema dva obiska v ambulanti (cca 10-30 min.). Pregledi so v celoti BREZPLAČNI.

Za pregled se lahko naročite po telefonu 02 578 85 91 oz. po elektronski pošti salvus@siol.net

Leave a Reply