Pred odhodom v tujino pravočasno uredimo zdravstveno zavarovanje!

Pred odhodom v tujino, poskrbite, da boste uredili zdravstveno zavarovanje glede na pravila, ki veljajo v državi v katero potujete.

Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v tujini v skladu z:

  • evropskim pravnim redom, ki velja za države članice Evropske unije*  in Evropskega gospodarskega prostora** ter Švico
  • ali meddržavnimi sporazumi o socialnem zavarovanju, sklenjenimi z Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Avstralijo.

* Predpisi Evropske unije veljajo tudi za francoska ozemlja Gvadelup, Martinik, Reunion, Sveti Bartolomej, Sveti Peter in Mihael, Sveti Martin in Francosko Gvajano ter portugalski ozemlji Azori in Madeira; Danska – predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Združeno kraljestvo – predpisi veljajo tudi za Gibraltar, izvzeti pa so Kanarski otoki.

(Jersey, Guernsey, Herm, Jethou, Sark) in otok Man; Španija – predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Majorko in Kanarske otoke.

**Evropski gospodarskI prostor zajema države: (Islandija, Lihtenštajn, Norveška – izvzeti so Spitzbergi in Medvedji otok)

Kako in kdaj pridobiti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja?

EVROPSKA KARTICA se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, v Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji ter Srbiji.

Z evropsko kartico se uveljavlja pravica do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v državah članicah EU.

Evropska kartica je brezplačna in se lahko naroči:

FOTKA

V primerih ko evropske kartice ni mogoče izdati pravočasno ali zaradi kakega drugega razloga, lahko pridobite na pristojni območni oziroma izpostavi ZZZS certifikat. Certifikat je listina, ki le začasno nadomešča evropsko kartico. Certifikat se izdaja le v nujnih primerih, kot je nepričakovani takojšni odhod v tujino, ali izguba oziroma kraja evropske kartice in podobno. Certifikat se izda zavarovani osebi na območni enoti ali izpostavi ZZZS, takoj po podanem naročilu.

Več o evropski kartici in navodila za naročanje.

Leave a Reply